Jing Wu Dragons

Uitgebalanceerde training voor kinderen tot 6 jaar. Veel aandacht voor motorische ‘skills’, lichamelijke balans en sociale vaardigheden.

Jing Wu Dragons
Jing Wu Dragons

About Jing Wu Dragons

Het programma voor de Jing Wu Dragons (4 t/m 6 jaar) is er vooral op gericht om de motorische vaardigheden van de kinderen te verbeteren. Naast het meer bewust worden van het eigen lichaam wordt op een speelse manier ook gewerkt aan het verhogen van het concentratie vermogen en het verbeteren van de discipline. De trainingen zijn deels gericht op zelf verdediging maar ook voor een groot deel op verruiming van sociale vaardigheden. Spel en leermomenten wisselen zich met regelmaat af.

Jing Wu Dragons - Class

Door de veelal fysieke oefeningen leren kinderen de sterke en zwakke punten van zichzelf te herkennen en deze positief in te zetten waar nodig. Waarbij er wordt geleerd om soms een solide houding aan te nemen en soms een flexibele houding, de kinderen leren veerkrachtig om te gaan met de invloeden (maatschappij) van buitenaf, zonder zichzelf daarbij te verliezen.

De kinderen worden geholpen om op zichzelf te kunnen vertrouwen, voor zichzelf op te komen en hun eigen weg durven te kiezen. We helpen de kinderen beter om te gaan met groepsdruk, pesterijen maar ook doelgericht te werk gaan.

We proberen de kinderen te leren open te staan voor de mening van andere mensen en ze te leren samen te werken, vriendschappen op te bouwen, verbondenheid en te communiceren.

Jing Wu Dragons - Gau Chi Sau - Line up

De lessen van deze jonge leeftijdsgroep duren 40 minuten. Dit blijkt de meest effectieve tijdsduur te zijn waar deze groep nieuwe informatie goed tot zich kan nemen.

Training Jing Wu Dragons

Een herkenbare training bestaat bij de Jing Wu Dragons uit een korte warm-up gevolgd door lichte stretch oefeningen. Hierna wordt vervolgd met motorisch specifieke oefeningen die tot doel hebben: verbetering van de algemene en ietwat fijnere motoriek.

Jing Wu Dragons - Sifu Benno Wai & Little Girl

Jing Wu Dragons Levels

Bij de Jing Wu Dragons training zijn we nog niet bezig met echte examens. De kinderen krijgen hier alleen verschillende kleuren slips waarmee aangeven wordt hoe lang het kind al traint in het Jing Wu Dragon programma. Wanneer hij / zij 6 jaar is en klaar (naar inzicht van de desbetreffende Jing Wu Kids Instructeur) om naar de tweede groep te gaan (Jing Wu Kids) dan kan een versnelde examen mogelijkheid bestaan, afhankelijk van het niveau.

Jing Ju Dragons - Gi

Hieronder de verschillende slips die op de band komen. Deze kleuren zijn ook terug te vinden in het Jing Wu Kids Paspoort.

Benefits of Jing Wu Dragons

De resultaten van onze trainingen zijn terug te zien in hoe de kinderen zich gedragen thuis en in de directe maatschappij om ons heen.

Jign Wu Dragons - Class push ups

We vergroten het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van onze kinderen!

Uw kind leert:

 • zelfvertrouwen uit te stralen
 • voor zichzelf op te komen
 • functionele en verantwoorde manier van kracht training
 • weerbaar en vaardig omgaan met leeftijdsgenoten
 • met respect omgaan met andere mensen en de wereld in het algemeen
 • nood situaties herkennen en adequaat te reageren hierop
 • het vermijden van bedreigende situaties

Vind een UCT School

Jing Wu Dragons Instructeurs

 • Sifu Benno Wai
  Sifu Benno Wai
  Master Instructor
 • Sifu Pele Nguyen - PWC
  Sifu Pele Nguyen
  Master Instructor
 • Menno Frieswijk - PWC
  Sifu Menno Frieswijk
  Head Instructor